โครงการ Strategic Leadership and management on PHC at Community level

phc-phsiamu-bangladesh

Training Program

“Strategic Leadership and management on PHC at Community level”

1st – 8th May 2018

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ศึกษาและดูงาน ณ โรงพยาบาลพุทธมณฑล

ศึกษาและดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์

ศึกษาและดูงาน ณ กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ศึกษาและดูงาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

phc-phsiamu-bangladesh

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร