รับสมัครนักศึกษา ป.ตรีเทียบโอน

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเข้าศึกษา ใน หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัคร 

รับสมัคร ป ตรีเทียบโอน

รับสมัคร ป ตรีเทียบโอน
ดาว์นโหลด ประกาศรับสมัคร ป.ตรีเทียบโอน คลิ๊ก

รับสมัครนักศึกษา ป.ตรีเทียบโอน

คุณสมบัติ

        1. สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

        2. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีด้านอื่นที่เทียบเคียงกัน

ช่องทางการสมัคร

        ผ่านทางออนไลน์ : https://admission.siam.edu/apply/ 

หรือ มาสมัครด้วยตนเองที่ สำนักรับสมัคร ม. สยาม อาคาร 19 ชั้น 1 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร : 02-4570068 ต่อ 5166

e-mail : ph1@siam.edu

Facebook : https://www.facebook.com/Ph.SiamUniversity/

รับสมัครนักศึกษา ป.ตรีเทียบโอน

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร