รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 4 Admission

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

TCAS รอบที่ 4 Admission

ประกาศรับสมัคร รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 4 Admission

TCAS 4 -62

ดาว์นโหลด ประกาศรับสมัคร TCAS รอบ 4 คลิ๊ก

คุณสมบัติ

        1. สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

        2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

เกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%)
GPAX 20
O – NET 30
      ภาษไทย 6
      สังคม 6
     ภาษาอังกฤษ 6
     คณิตศาสตร์ 6
     วิทยาศาสตร์ 6
GAT 20
PAT (2) 30

ช่องทางการสมัคร

        ผ่านทางออนไลน์ : https://mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร : 02-4570068 ต่อ 5166

e-mail : ph1@siam.edu

Facebook : https://www.facebook.com/Ph.SiamUniversity/

รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 4 Admission

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร