การบรรยายนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง ความปลอดภัยด้านห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์นิภาพร อรรถเนตร และอาจารย์ปัทวีร์ สุทัศน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติในการบรรยาย นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง ความปลอดภัยด้านห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกท่าน 

 

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร