นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

         เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์จินทภา ทาศิริ อาจารย์ปัทวีร์ สุทัศน์ พร้อมด้วยคุณประภัสสร มีแสง เลขานุการภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร