มหกรรมการแนะแนวการศึกษา​ ตลาดนัด​หลักสูตร​อุดมศึกษา​ครั้ง​ที่ 26 และงานสยาม​นิทัศน์ 2023

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 13-1308 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ จัดบูทกิจกรรมแนะแนวการศึกษา “Next Gen Siam Safety”

จป.วิชาชีพ คืออะไร ?
หลักสูตรของเรามีการเรียนการสอนอย่างไร ?
ภาพบรรยากาศการเรียนเป็นอย่างไร ?
ร่วมสนุกกิจกรรมพร้อมแลกรับของที่ระลึกมากมายภายในงาน

 

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร