ศึกษาดูงาน บริษัท คอมแพ็คอินเตอร์เนชั่นแนล 1994 จำกัด อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.วิทยา ชาญชัย หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมคณาจารย์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท คอมแพ็คอินเตอร์เนชั่นแนล 1994 จำกัด อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และฝึกปฏิบัติการประเมินทางการยศาสตร์ ในสถานประกอบการจริง ทั้งนี้ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของผุ้บริหารบริษัท คอมแพ็คอินเตอร์เนชั่นแนล 1994 จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในการต้อนรับและการดูแลเป็นอย่างดี

 

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร