ประชาสัมพันธ์คณะ

Dec
18

ประกาศทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ 2563

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประกาศทุนการศึกษา สำหรับ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

DETAIL

สาระความรู้ด้านความปลอดภัย

สาระความรู้ด้านความปลอดภัยที่ควรทราบ

DETAIL

ประกาศการสำหรับนักศึกษา

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันชิงทุนรางวัลสำหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา  โครงการอบรมต่างๆที่มีประโยชน์ และประกาศรับสมัครงานต่างๆ

DETAIL
May
08

รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 4 Admission

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 4 Admission

DETAIL
Mar
28

รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

DETAIL
Mar
27

รับสมัครนักศึกษา ป.ตรีเทียบโอน

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเข้าศึกษา ใน หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2562

DETAIL
Feb
22

โครงการทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์

เนื่องในโอกาส วันก่อตั้งคณะวิชา เนื่องจากในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สภามหาวิทยาลัยสยาม มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนั้น ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จึงถือว่าเป็นวันก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ดังนั้น วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินจัดโครงการทำบุญคณะวิชา ณ อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช (อาคาร3) ชั้น 3 ห้อง 304 เพื่อเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบัน โครงการทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์

DETAIL
Jan
05

ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

DETAIL
Jan
05

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2562   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

DETAIL
Dec
19

โครงการ Hospital IT Management

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 11 – 18 ธันวาคม 2561

DETAIL