ประชาสัมพันธ์คณะ

Jan
05

ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

DETAIL
Jan
05

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2562   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

DETAIL
Dec
19

โครงการ Hospital IT Management

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 11 – 18 ธันวาคม 2561

DETAIL
Nov
30

กิจกรรมงานสยามนิทัศน์ ปีการศึกษา 2561

จัดกิจกรรม ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม 

DETAIL
Sep
24

ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย 

ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

DETAIL
Sep
24

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงาน “วันมหิดล” ประจำปี 2561

DETAIL
Aug
21
Aug
09

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2560

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 8 ชั้น2

DETAIL
Aug
04

โครงการ Emergency Preparedness and Disaster (For Mother and Child Health)

Training Program “Emergency Preparedness and Disaster (For Mother and Child Health)” 29th – 3rd August 2018 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Jul
27

โครงการ Laboratory Quality Management

Training Program “Laboratory Quality Management” 25th – 26th July 2018 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL