ประชาสัมพันธ์คณะ

Nov
30

กิจกรรมงานสยามนิทัศน์ ปีการศึกษา 2561

จัดกิจกรรม ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม 

DETAIL
Sep
24

ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย 

ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

DETAIL
Sep
24

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงาน “วันมหิดล” ประจำปี 2561

DETAIL
Aug
21
Aug
09

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2560

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 8 ชั้น2

DETAIL
Aug
04

โครงการ Emergency Preparedness and Disaster (For Mother and Child Health)

Training Program “Emergency Preparedness and Disaster (For Mother and Child Health)” 29th – 3rd August 2018 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Jul
27

โครงการ Laboratory Quality Management

Training Program “Laboratory Quality Management” 25th – 26th July 2018 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Jul
14

โครงการบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

“การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดโรค และวิธีการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม”               คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดโรค และวิธีการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ อาคาร 12 ชั้น 10 ห้อง 10-02

DETAIL
Jul
03

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561   คุณสมบัติ         1. สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์         2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป   ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถสมัคร ได้ 2 ช่องทาง 1. ผ่านทางออนไลน์ : https://admission2.siam.edu/ 2. มาสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1   สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-4570068 ต่อ 5166 […]

DETAIL
May
09

โครงการ Strategic Leadership and management on PHC at Community level

phc-phsiamu-bangladesh Training Program “Strategic Leadership and management on PHC at Community level” 1st – 8th May 2018 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL