โอกาสทางวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

  ขอบเขตงานของบัณฑิตที่จบจากสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

 

โอกาสทางวิชาชีพ

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร