โครงการ Laboratory Quality Management

Training Program

“Laboratory Quality Management”

25th – 26th July 2018

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สัมมนา และศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

 

Laboratory Quality Management Laboratory Quality Management Laboratory Quality Management
Laboratory Quality Management Laboratory Quality Management Laboratory Quality Management
Laboratory Quality Management Laboratory Quality Management
Laboratory Quality Management Laboratory Quality Management Laboratory Quality Management

 

สัมมนา และศึกษาดูงาน ณ United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd. (UAE)

Laboratory Quality Management Laboratory Quality Management Laboratory Quality Management
    Laboratory Quality Management Laboratory Quality Management
Laboratory Quality Management

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร