รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2560

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา

7 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 8 ชั้น2

                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล มาเป็นประธานกรรมการ และได้รับเกียติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรนาถ บุญคง มาเป็นกรรมการ ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา

ตรวจประกัน60 ตรวจประกัน60 ตรวจประกัน60
ตรวจประกัน60 ตรวจประกัน60 ตรวจประกัน60

 

    รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2560

    รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2560

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร