พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงาน “วันมหิดล” ประจำปี 2561

                เนื่องใน วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี คือ “วันมหิดล” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

               พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเพพ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ พระราชานุสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

  พิธีวางพวงมาลา วันมหิดล พิธีวางพวงมาลา วันมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุล​ยเดชวิกรม​ พระบรมราชนก​

พระบิดาแห่งการแพทย์​และการสาธารณสุข​ไทย​ 24 กันยายน ”​วันมหิดล​”

กรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของคณก

ะวิชา จากกรมสวัสดิ่่่การและคุ้มครองแรงงาน

รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของคณะวิชา จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของคณะวิชา จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร