กิจกรรมงานสยามนิทัศน์ ปีการศึกษา 2561

จัดกิจกรรม ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม 

           คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ร่วมงานสยามนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2561 ใน วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในงานได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแสดงข้อมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเกมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธิตการใช้เครื่องมือทางสุขศาสตร์ การสาธิตอุปกรณ์ดับเพลิงและการดับเพลิงขั้นต้น เป็นต้น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นักศึกษา และประชาชนที่มาร่วมงานได้เข้าใจงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากขึ้น

กิจกรรมงานสยามนิทัศน์ ปีการศึกษา 2561

 

Siam open house 2018_01 Siam open house 2018_10
Siam open house 2018_06 Siam open house 2018_05
Siam open house 2018_09 Siam open house 2018_13
Siam open house 2018_11 Siam open house 2018_03 Siam open house 2018_14
Siam open house 2018_18 Siam open house 2018_16

กิจกรรมงานสยามนิทัศน์ ปีการศึกษา 2561

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร