โครงการทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์

เนื่องในโอกาส วันก่อตั้งคณะวิชา

เนื่องจากในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สภามหาวิทยาลัยสยาม มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนั้น ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จึงถือว่าเป็นวันก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ดังนั้น วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินจัดโครงการทำบุญคณะวิชา ณ อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช (อาคาร3) ชั้น 3 ห้อง 304 เพื่อเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบัน

โครงการทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร