รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

ประกาศรับสมัคร 

TCAS รอบ3 รับตรงร่วมกัน
TCAS รอบ3 รับตรงร่วมกัน

ดาว์นโหลด ประกาศรับสมัคร TCAS รอบ 3 คลิ๊ก

คุณสมบัติ

        1. สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

        2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

เกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%)
GPAX 50
O – NET 50
      ภาษไทย 10
     สังคม 10
     ภาษาอังกฤษ 10
    คณิตศาสตร์ 10
    วิทยาศาสตร์ 10

ช่องทางการสมัคร

        ผ่านทางออนไลน์ : https://mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร : 02-4570068 ต่อ 5166

e-mail : ph1@siam.edu

Facebook : https://www.facebook.com/Ph.SiamUniversity/

รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร