ประกาศทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ 2563

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศทุนการศึกษา สำหรับ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เกณฑ์การรับทุน

เกณฑ์การให้ทุน ทุนการศึกษา
ผลงานดีเลิศ (20 ทุน) 20,000
  1. มีผลงานที่ผ่านการแข่งขันและได้รับ รางวัลอย่างน้อย 1 รายการ
  2. มีผลงานการร่วมกิจกรรมด้าน วิชาการ ศิลปะ กีฬา จิตอาสา หรือ อื่นๆ ที่โดดเด่น อย่างน้อย 1 ด้าน
ผลงานดี (20 ทุน) 15,000
  1. ผลงานการร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬา จิตอาสา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่โดดเด่น อย่างน้อย 1 ด้าน

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร : 02-4570068 ต่อ 5166

e-mail : ph1@siam.edu

Facebook : https://www.facebook.com/Ph.SiamUniversity/

รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 4 Admission

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร