8 ข้อแนะนำในการเตรียมการสถานที่ทำงาน

8 ข้อแนะนำในการเตรียมการสถานที่ทำงาน

        คำแนะนำในการเตรียมการสถานที่ทำงานสำหรับ COVID-19 โดย Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ของสหรัฐอเมริกา