ทำไม . . . ต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อ

      อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อตัวคุณ เป็นวลี ที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า Covid-19 การระบาดด้วย เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นี้ได้แพร่กระจายติดต่อจากคนสู่คนอย่างรวดเร็วทางระบบการหายใจ ซึ่งสัมผัสเอาเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นทางระบาดวิทยาเป็นที่ยอมรับกันว่าการป้องกัน โรค COVID-19 มี 2 แนวทาง คือ

(1) การบรรเทาความเสียหาย โดยกลุ่มเสี่ยง เช่น แยกตัวผู้สูงอายุออก หรือการกักโรค (Quarantine) ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง

(2) การยับยั้งโรคโดยใช้ Social Distancing (การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล) เพื่อชะลอการแพร่ระบาดไม่ให้จำนวนผู้ป่วยสูงจนเกินขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข เป็นอาวุธสำคัญในการ “ลดระดับความชันของเส้นโค้ง” ของจำนวนผู้ป่วยได้

      ซึ่งที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า “Social Distancing” ไม่ได้ล้าสมัย และเป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่ดีที่สุดที่ใช้ต่อสู้กับโรคระบาด ซึ่งต่างจากอดีต คือการใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มารวมฐานข้อมูลสุขภาพกับข้อมูลการเข้าเมืองเพื่อระบุตัวตน ติดตามประวัติการเดินทาง และแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์


      ดังนั้น การทำงานที่บ้าน การห้ามชุมนุม การปิดสถานประกอบการและสถานศึกษา รวมทั้งการตั้งจุดคัดกรองผู้เดินทางข้ามจังหวัดอย่างเข้มข้น จึงทำให้ การระบาดของ Covid-19 ลดลง เพราะฉะนั้น อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ เพื่อตัวคุณ

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร