การป้องกันต้นเองขั้นพื้นฐาน

“ความรู้เรื่อง COVID-19” เรื่องการป้องกันตนเองขั้นพื้นฐาน

ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ ดูแลความสะอาดสิ่งของ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้

ใส่ใจกันสักนิด การ์ดอย่าตก เพื่อตัวคุณและคนรอบข้าง

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร