ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมป้องกันอัคคีภัยการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

📣 ประชาสัมพันธ์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์📣📣
เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 🔥🔥🔥

📅 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
⏰ 8.30 – 16.30 น. (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
🚩 ภาคเช้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น 9 ห้อง 907
🚩 ภาคบ่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น 9 ห้อง 902

ลงทะเบียนผ่านระบบ Google form
👉 https://forms.gle/jZFbZ8ZZN7Ph1H7a6
ตั้งแต่บัดนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2567(หรือจนกว่าจะเต็ม)
รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน เท่านั้น 💯

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
✅ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ แลพดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555
✅ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการระงับอัคคีภัยที่เหมาะสม
✅ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
✅ ฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
✅ ลุ้นรับของที่ระลึก

📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภายใน 5413)
อ.นิภาพร อรรถเนตร (อ.ผักกาด)
อ.ปัทวีร์ สุทัศน์ (อ.ปัท)

 

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร