เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

📣📣 ประกาศข่าวดีสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ-ภาคสมทบ📣📣
ประจำปีการศึกษา 2567

📌 นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี
สมัครเรียนรอบ Portfolio ภายใน 13 มค. 67 นี้ รับทุนการศึกษาขั้นต่ำ 20,000 บาท – ทุนการศึกษา 100%
หรือสมัครเรียนก่อน 15 มค. 67 รับทุนการศึกษา 15,000 บาท ทุกคน‼️
คุณสมบัติผู้สมัคร
✅ นักเรียนมัธยมศึกษา ทุกแผนการศึกษา
✅ ปวช. ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

📌 ภาคสมทบ หลักสูตร 2-3 ปี (เสาร์-อาทิตย์) สมัครได้ตลอดปีการศึกษา
คุณสมบัติ
✅ ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
✅ ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ต้องการวุฒิ จป.วิชาชีพ
✅ เทียบโอนรายวิชาได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง inbox Facebook สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสยาม หรือ
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ https://admission.siam.edu/apply

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร