เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ

👉จบสายไหนมาก็สมัครได้ ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำ
👉สามารถขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพได้
👉อัตรามีงานทำ 100% (ค่าตอบแทนสูง)
.
.
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
.
.
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี #ภาคสมทบ #อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรียนเสาร์-อาทิตย์
.
.
คุณสมบัติผู้สมัคร
✅ ม.6 สายวิทย์-คณิต
✅ ม.6 สายศิลป์-คำนวณ
✅ ปวช. หรือ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
✅ ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุข ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
.
.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ขั้นต่ำประมาณ 180,000 บาท
(ภาคการศึกษาล่ะ 45,000 บาท)
.
.
✅หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

อาจารย์นิภาพร อรรถเนตร โทร : 094-486-6872 

Email : nipaporn.aut@siam.edu

อาจารย์จินทภา ทาศิริ โทร : 064-962-2256

Email : jinthapha.tha@siam.edu

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร