กิจกรรม  “สยาม สืบสาน ประเพณีไทย วันสงกรานต์” ประจำปี 2567 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 

          ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยคณาจารย์และเลขานุการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม  “สยาม สืบสาน ประเพณีไทย วันสงกรานต์” ประจำปี 2567 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12  จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยสยาม 

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร