ข่าวประกาศ

Mar
28

รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

DETAIL
Mar
27

รับสมัครนักศึกษา ป.ตรีเทียบโอน

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเข้าศึกษา ใน หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2562

DETAIL
Jan
05

ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

DETAIL
Jan
05

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2562   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

DETAIL
Jul
03

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561   คุณสมบัติ         1. สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์         2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป   ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถสมัคร ได้ 2 ช่องทาง 1. ผ่านทางออนไลน์ : https://admission2.siam.edu/ 2. มาสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1   สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-4570068 ต่อ 5166 […]

DETAIL