กิจกรรมคณะ

May
09

โครงการ Strategic Leadership and management on PHC at Community level

phc-phsiamu-bangladesh Training Program “Strategic Leadership and management on PHC at Community level” 1st – 8th May 2018 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Apr
06

จัดอบรม เรื่อง BMRE of hospital

Training Program “Balancing,Modernizing,Rehabilitation and Expansion of hospital” 2nd – 6th April 2018 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Nov
30

งานสยามนิทัศน์ ปี2560

งานสยามนิทัศน์ ปี2560     งานแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา2560  

DETAIL